Ochrona oszczędności przed inflacją – jak to zrobić?

Jeszcze przed dwoma ostatnimi obniżkami głównej (referencyjnej) stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego, oprocentowanie przeciętnej lokaty (ok. 1,30% – 1,40%) było

Czytaj dalej